ZijnZ

ZijnZ houdt zich bezig met maatschappelijke bewegingen rondom de inclusieve samenleving (breed gezien): kansen en mogelijkheden voor íedereen. 

Linda van Hartingsveldt, eigenaar, is trainer en procesbegeleider. Daarnaast is zij een verbinder met een groot netwerk in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard.

Trainingen: 

 • ‘De Kunst van het helpen.’
  Dynamieken rondom het werken met vluchtelingen / statushouders.
 • ‘Impact van trauma’
  Wat is trauma, wat zie je terug in gedrag en hoe ermee om te gaan.
 • ‘Interculturele communicatie.’
  Achtergrondinformatie vluchtelingen (Syrië, Etritrea enz.).
 • ‘Samenwerken met statushouders.’
  Informatief voor bedrijven die overwegen een statushouders in dienst te nemen.
 • ‘Systemisch kijken naar echtscheiding en samengetelde gezinnen.’
  (voor KIES)


Procesbegeleiding:

 • Leiderschapsprogramma COA: begeleiden MT’s.
 • ‘Van eiland naar Wijland.’
  Proces van samenwerken met andere organisaties.
 • ‘De organisatie met vrijwilligers.’
  Optimaal inzetten van vrijwilligers, systemische organisatiestructuur, begeleiden van besturen.
 • Dagvoorzitter.
  Maatschappelijke onderwerpen.
 • ‘Terug naar de bedoeling.’
  Bedrijven en organisaties die met hun (management-) team weer opnieuw kijken naar hun organisatie om vandaar uit weer op te gaan bouwen.

  i-icon


“Niet de vaardigheden vertellen wie iemand is, maar de keuzes die hij maakt”