Home


Zingeving, aandacht en ontwikkeling zijn belangrijke waarden voor ZijnZ.

Het leven is een aaneenschakeling van veranderingen in het klein en in het groot. Persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk. Denk aan de geboorte van een kind, een verbinding of juist een echtscheiding.
Op organisatorisch vlak kan je denken aan een fusie, faillissement of reorganisatie.
Maatschappelijke veranderingen zijn overal gaande. Lokaal, regionaal, landelijk en zelfs wereldwijd .Het onderbrengen van de Wmo bij de gemeenten is zo’n voorbeeld. En ook een transitie van subsidie-ontvangende organisatie naar een bedrijf dat zichzelf moet bedruipen al dan niet met vrijwilligers gaat is een behoorlijke omslag.
De huidige vluchtelingenstroom is ook een maatschappelijke verandering. Welke effecten heeft het lokaal en hoe kunnen we hiermee omgaan met respect voor een ieder?

De begeleiding, trainingen en coaching van ZijnZ zijn over het algemeen gericht op het begeleiden van de blijvende verandering. Dus niet alleen werken met dat wat zichtbaar is maar ook de (onzichtbare) sturing achter het zichtbare. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de U-theory en methodieken als Systemisch werken, oplossingsgericht werken, traumawerk/selfconnection en NLP.