Gemeenten

Gemeenten hebben momenteel te maken met grote veranderingen.
Niet alleen binnen hun eigen organisatie maar ook met partijen waaraan zij subsidies verlenen.

Training, procesbegeleiding en advies:

  • Van Eiland naar Wijland
    procesbegeleiding van organisaties in de gemeente die willen / moeten samenwerken (zie factsheet)
  • Begeleiding transitie
    interne organisatie en afdelingen van de gemeente
  • Procesbegeleiding aan organisaties die minder tot geen subsidie meer gaan ontvangen en daarbij¬†tijdelijk gesteund¬†mogen worden.
    Denk aan verenigingen en stichtingen die de omslag gaan maken van gesubsidieerd orgaan tot ondernemingen al dan niet gerund met of door vrijwilligers. (De Kanteling).