Theory U

Toen ik voor het eerst een opleiding Theory-U deed, vielen er enorm veel puzzelstukjes in elkaar. Alles wat ik aan ontwikkeling had gedaan kwam samen. NLP, systemisch werk, traumawerk (wat te denken van trauma in een organisatie) , oplossingsgericht werk en zelfs mijn wekelijkse les Falun Gong hadden een plek in deze theory dat eigenlijk geen theorie is maar een procesmodel: een praktische invulling van een transformatieproces.

Theory-U wordt vaak ingezet bij (complexe) veranderprocessen. Het is geen top-down methode maar een veranderproces dat je samen doormaakt, in verbinding met jezelf, elkaar, de organisatie, de missie, de wereld.

Tevens is Theory-U bij uitstek geschikt voor het benaderen van grote maatschappelijke veranderingen. Te denken valt bijv. aan het komen tot, de invulling en de uitvoering van de participatie-maatschappij.