Opdrachtgevers

Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA):
Leiderschapsprogramma:
– Herfstdagen 2018 (begeleiding (tweedaagsen) managers verticaal door de organisatie)
– Lentedagen 2018 (begeleiding (tweedaagsen) managers verticaal door de organisatie)
– Facilitator MT’s 2017 (procesbegeleiding managers horizontaal door de organisatie)

House of Freedom Alkmaar:
–  trainingen aan vrijwilligers hoe asielzoekers zo goed mogelijk bij te staan bij integratie maar ook bij terugkeer naar eigen land.
(de kunst van het helpen, de kunst van het loslaten, traumawerk. leiding over eigen leven)

Vrijwilligerscentrale Alkmaar:
2017:
– Trainingen aan medewerkers en asielzoekers in het kader van project ‘Aan de Slag’ van Pharos

Gemeente Westland:
– training aan partijen die betrokken zijn bij de integratie van de statushouders in hun gemeente.

Gemeente Langedijk:
– Kernteam crisisnoodopvang
– Transistie dorpshuis naar bewonersonderneming
Gemeente Alkmaar:
– begeleiding transitie 13 wijkcentra tot bewonersondernemingen