Gebruikte methodieken en achtergrond

Instrumenten waarmee ik werk zijn onder andere:

* Krachtwerk (trainingen uitsluitend via de Impulsacademie van het Radboud Universitair Medisch Centrum)
* Systemisch Werk (werken met diepe sturende dynamieken)
* Traumawerk, zelfconnectie
* Transactionele analyse
* Toxische schaamte
* Oplossingsgericht werk
* Theory U
* Systemisch Werken in Organisaties (master)
* Deep Democracy
* NLP
* IKIGAI
* Holding Space (de fysieke en energetische ruimte creëren waarin de ander kan groeien)