Krachtwerk

‘Krachtwerk’ is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken.
Medewerkers van oa. hulpverleningsinstanties worden getraind in de begeleiding waarbij er vanuit wordt gegaan dat de cliënt alles in zich heeft om te komen tot herstel.
Daarbij is het streven om de hele omgevingscultuur waarin de cliënt opgevangen wordt, gericht te laten zijn op eigen regie van de cliënt. Dus van telefonist tot huismeester, van arts tot persoonlijk begeleider: allemaal werken ze aan het versterken van de cliënt naar zo veel mogelijk autonomie.
Denk daarbij aan daklozenopvang, verslaafdenopvang, opvang voor jonge moeders, opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, ex-gedetineerden enz.

ZijnZ geeft trainingen Krachtwerk in opdracht van RadboudUMC.

Drijvende kracht achter deze methodiek die voortdurend in ontwikkeling is, is Judith Wolf van het RadboudUMC in Nijmegen.
Trainingen worden gegeven door trainers van de Impulsacademie van het RadboudUMC.

Voor meer informatie Krachtwerk: https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-academie/trainingen/

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is i-icon-337x1024.png “The Greater Soul moves in only one direction, and that is to bring into union that which has been made separate.” – Bert Hellinger –