Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een persoonsgerichte begeleidingsmethodiek die mensen helpt om tot verandering te komen. Het is een gidsende stijl die tussen sturen en volgen ligt: niet teveel en niet te weinig doen.

De training ‘Motiverende gespreksvoering’ is ontwikkeld om op een constructieve manier om te gaan met de uitdagingen die zich voordoen als iemand het aandurft zich bezig te houden met de motivatie voor verandering van een ander. Het gaat daarbij vooral om de houding, attitude van de begeleider en minder om de techniek.
Het gaat bij motiverende gespreksvoering vooral om de spirit:
– Samenwerking / Partnerschap: MGV doe je mét of vóór iemand. Niet op of bij iemand.
– Acceptatie: een houding van diepgaande acceptatie van wat iemand brengt. Goed- / of afkeuring als gespreksvoerder is niet ter zake doende.
– Compassie: het draait om het welzijn van de ander. Werken vanuit de behoeften van de ander.
– Ontlokken: naar boven halen van wat al aanwezig is in de ander. Ieder persoon heeft een diepe bron van wijsheid en ervaring waar de gespreksleider uit kan putten. Het gaat niet om iets aanbrengen wat ontbreekt.

Deze training wordt momenteel voornamelijk incompagny gegeven.
De training op inschrijving vindt plaats bij minimaal 6 personen.
Locatie en data in overleg.